تبلیغات
کامپیوتر-رایانه - زنگ تفریح کامپیوتری !!!

     شوخی با برو بچه های کامپیوتری !!!

                                             

بی تو On line شبی باز از آن Room گذشتم 

 همه تن چشم شدم . دنبال ID ی تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از Case وجودم

شدم آن User دیوانه که بودم

وسط صفحه Room , Desktop یاد تو درخشید

Ding صد پنجره پیچید

شکلکی زرد بخندید

یادم آمد که شبی با هم از آن Chat بگذشتیم

Room گشودیم و در آن PM دلخواسته گشتیم

لحظه ای بی خط و پیغام نشستیم

تو و Yahoo و Ding و دنگ

همه دلداده به یک Talk بد آهنگ

Windows و Hard و Mother Board

آریا دست برآورده به Keyboard

تو همه راز جهان ریخته در طرز سلامت

من بدنبال معنای کلامت

یادم آمد که به من گفتی از این عشق حذر کن

لحظه ای چند بر این Room نظر کن

Chat آئینه عشق گذران است

تو که امروز نگاهت به Email ی نگران است

باش فردا که PM ات با دگران است

تا فراموش کنی چندی از این Log Out , Room کن

باز گفتم حذر از Chat ندانم

ترک Chat کردن هرگز نتوانم نتوانم

روز اول که Email ام به تمنای تو پر زد

مثل Spam تو Inbox تو نشستم

تو Delet کردی ولی من نرمیدم نه گسستم

باز گفتم که تو یک Hacker و من User مستم

تا به دام تو درافتم Room ها رو گشتم و گشتم

تو مرا Hack بنمودی . نرمیدم . نگسستم


(*____________________________________________________*)
Room
ی از پایه فرو ریخت

Hacker ی Ignor تلخی زد و بگریخت

Hard بر مهر تو خندید

 PC از عشق تو هنگید

(*____________________________________________________*)

رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دگرهم

 نگرفتی دگر از User آزرده خبر هم

 نکنی دگر از آن Room گذر هم

 بی تو اما به چه حالی من از آن Room گذشتم

(*____________________________________________________*)

ای خدا hard  دلم فرمت  مکن                        فـیلد مـا را خالی از برکت مـکن

آپشن  غـم را خـدایا on  مـکـن                       فایل  اشکم را خدایا run مکن


delete کـن شاخه هـای غصه را                سـردی و افـسـردگـی را، هـر سـه را

 
jumper شـادی بیا تا set کنیم                       سیستم انـدوه را reset کنیم


نـام تـو
password درهـای بهشت              آدرس e-mail سایت سرنوشت


ای خــدا روز ازل
code داشــتـی                     موس بود اما مگر ped داشتی


که چـنیـن طـرح تــری دی  مــی زدی                  طرح خود بر روی
cd می زدی


تـا نـیفـتد
bug در انـدیشـه مــان                 تـا کـه ویـروسـی نگـردد ریشـه مـان


ای خــدا از بـهــر مــا ایـمـن فـرسـت             بهـر دلـهای پـر آتـش
fan فرست


ای خــدا حــرف دلـــم بـا کـی زنــم               
help می خـواهم که F1 می زنم

(*____________________________________________________*)

کنون رزم virus و رستم شنو *** دگرها شنیدستی این هم شنو
که اسفندیارش یک disk داد *** بگفتا به رستم که ای نیکزاد
در این disk باشد یکی file ناب *** که بگرفتم از site افراسیاب
چنین گفت رستم به اسفندیار *** که من گشنمه نون سنگک بیار
جوابش چنین داد خندان طرف *** که من نون سنگک ندارم به کف
برو حال می کن بدین disk هان! *** که هم نون و هب باشد در آن
تهمتن روان شد سوی خانه اش *** شتابان به دیدار رایانه اش
چو آمد به نزد mini tower اش *** بزد ضربه بر دکمه power اش
دگر صبر و آرام و طاقت نداشت *** مَر آن disk را در drive اش گذاشت
نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت *** یکى list از root دیسکت گرفت
در آن disk دیدش یکی file بود *** بزد enter آنجا و اِجرا نمود
کز آن یک demo شد پس از آن عیان *** ابا فیلم و موزیک و شرح و بیان
به ناگه چنان سیستمش کرد hang *** که رستم در آن ماند مهبوت و مَنگ
چو رستم دگر باره reset نمود *** همى کرد hang و همان شد که بود
تهمتن کلافه شد و داد زد *** ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود *** بیامد که لیسانس رایانه بود
بدو گفت همه مشکلش *** وز آن disk و برنامه ى خوشگلش
چو رستم بدو داد قیچی و ریش *** یکی دیسک bootable آورد پیش
یکى toolkit اَندر disk بود *** بر اورد آنرا و اِجرا نمود
همى گشت toolkit ، hard اَندرش *** چو کودک که گردد پى مادرش
به ناگه یکى رمز virus یافت *** پى حذف اِمضاى ایشان شتافت
چو virus را نیک بشناختش *** مَر از boot sector بر انداختش
یکى ضربه زد به سرش toolkit *** که هر byte آن گشت هشتاد bit
به خاک اَندر اَفکند virus را *** تهمتن به رایانه زد بوس را
چنین گفت تهمینه به شوهرش *** که این بار بگذشت از پل خرش
دگر باره امّا خریت مکن *** ز رایانه اصلاً تو صحبت مکن

(*____________________________________________________*)

شوخی کامپیوتری.............:

استاد کامپیوتری از دانشجویان سوال کرد که:

به نظر شما کامپیوتر مونث است یا مذکر؟؟؟

دانشجویان دختر اینطور جواب دادند که: کامپیوتر مذکر است چون.......

1-  وقتی به آن عادت میکنیم فکر میکنیم بدون آن قادر به انجام کاری نیستیم

2-  با اینکه داده های زیادی دارند اما باز نمیداند

3-  قرار است مشکلات را حل کنند ولی در بیشتر اوقات مشکل اصلی خودشان هستند

4-  همین که پایبند یکی از آنها شدید، متوجه میشوید که اگر صبر کرده بودید مورد بهتری نصیبتون میشد.

و اما پسرای کلاس گفتند مونث به این دلایل که:

1-  به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد

2-  کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی اورد

3-  کوچکترین اشتباها را در حافظه دراز مدت  خود ذخیره میکند تا بعدها تلافی کند

4-  همین که پایبند یکی از آنها شدید باید همه پولتان را خرج نگه داری و لوازم جانبیشان کنی..

(*____________________________________________________*)

سعید سلمیان پور خیلی پیش تر نقیضه‌ای جالب بر شعری از حافظ نوشته که مطلع آن این بیت است:«شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد/بنده طلعت آن باش که آنی دارد...»

شاهد on نیست!.... که pm بفرستد مارا؟
یا که از ID بنده نشانی دارد؟

شاهد off است و ز مو یا ز میانش چه ثمر
چون که بی webcam خود روی نهانی دارد!

ای خوش آن دوست که با میل و مسنجـر همه شب
خوشتر از باد صبا، نامه رسانی دارد

خرّم آنکس کــــه به دور از نظرکاربران
بهر چت کردن خود دنج مکانی دارد!

یا که با دلبر دلخواسته ای دورا دور
خلوتی خواسته در نیمه شبانی دارد!

انفعالاتی اگر گشت پدید از چت او
با نگاری فعلاتن فعلانی دارد!